Thanh Toán

Trong một số trường hợp quý khách hàng không thể thanh toán trực tiếp cho chúng tôi do những yếu tố về thời gian hay vị trí địa lý thì có thể thanh toán bằng hì...

Đá Khô

Đặt hàng online, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách sau ít phút : Đá khô là gì ? Đá khô hay còn gọi là : Đá khói, băng khô, nước đá khô, đá khí, CO2 rắn, …...

Đá Sợi

Đặt hàng online, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách sau ít phút : Đá sợi là gì ? Đá sợi là sản phẩm hóa chất được sản xuất bằng cách ép đá khô thành dạng sợi bằ...